Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

Medicin- och läkemedelsindustrin

FOKUS PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

RESINEX är en mångårig samarbetspartner till hälso- och sjukvårdsindustrin och erbjuder en bred portfölj med unika polymerer som uppfyller kraven på den här strikt reglerade marknaden.

Av den anledningen används globalt betrodda varumärken med löfte om långvarigt partnerskap för leverans till hälso- och sjukvårdsmarknaden. 

För att uppfylla våra kunders och tillverkares behov och krav har vi ett särskilt team för applikationsutveckling och teknisk service.

Vi har ett nära samarbete med våra kunder under varje steg i produktutvecklingen, från val av material, förslag på verktygsdesign, Mold Flow-analys, information om kemikalieresistens, rekommendationer om lämplig sterilisering, riktlinjer för tillverkning och certifieringar som krävs för den specifika marknaden.

RESINEX portfölj med polymerer för medicinsk tillämpning och läkemedelstillämpning:

(Produktens tillgänglighet kan variera mellan olika länder beroende på lokala distributionsrättigheter för Resinex.)


Viktiga egenskaper hos RESINEX polymerer för medicinsk industri och läkemedelsindustri:

 • Material med hög renhetsgrad*
 • Enkel bearbetning*
 • Långvarig tillgänglighet*
 • Tillgängliga certifieringar*: Livsmedelsgodkännande (FDA, EU 10/2011), Drug Master File (DMF), europeiska farmakopén (EU EP), biokompatibilitet USP klass VI, eller biokompatibilitet ISO 10993
 • Produktion enligt GMP* och/eller renrum*

(*Certifikat är endast tillgängliga på begäran. Alla certifikat är inte tillgängliga för alla produkter. Kontakta det lokala RESINEX-kontoret för mer information.)

RISKBEDÖMNING

RESINEX huvudsyfte är att tillhandahålla våra kunder och intressenter en säker och tillförlitlig tjänst.

Kontakta det lokala RESINEX-kontoret för mer information innan du väljer material för din tillämpning. RESINEX säljer inte polymerer för implantat.


ALTUGLAS® Medicinska resinplaster, polymetylmetakrylat (PMMA)

Altuglas International har tillverkat polymerer med enastående egenskaper och mycket god hållbarhet i 30 år. Resinplasterna är särskilt utvecklade för engångsprodukter och har utmärkta egenskaper:

 • Fantastiska optiska egenskaper
 • Kemisk beständighet
 • Kan steriliseras
 • Enkla att bearbeta med olika metoder

Kvaliteter för medicinska tillämpningar:

 • ALTUGLAS® SG 7 — mycket bra flöde
 • ALTUGLAS® SG 10 — bra flöde, bra slagtålighet
 • ALTUGLAS® VS UVT — hög UV-genomsläppning


ExxonMobil™ Polypropylen (PP)

ExxonMobil™ är en erfaren tillverkare av polypropylen som lämpar sig för formsprutade delar i medicinteknisk utrustning och läkemedelsförpackningar.

Polypropylen av homopolymerkvalitet 

 • ExxonMobil™ PP1013H1
 • ExxonMobil™ PP1014H1 är särskilt utformad för läkemedelsmarknaden och används vanligtvis för medicinska produkter som
 • Sprutor
 • Inhalatorer och pumpar
 • Förpackningstillämpningar som lådor, förslutningar och dispenser 
 • Laboratorieartiklar och diagnostiktillämpningar

I enlighet med industrins specifika krav på god hygien kan de här kvaliteterna steriliseras med hjälp av ånga eller etylenoxid.

ExxonMobil™ PP9074MED polypropylen är en slumpvis sampolymer som har: 

 • Goda flödesegenskaper
 • Hög klarhet

ExxonMobil™ PP9074MED används vanligtvis för diagnostiska tillämpning, sprutor och liknande medicinska produkter. Den här kvaliteten är också utformad för att tåla högenergistrålning, till exempel gammastrålar, som ofta används för att sterilisera gjutna delar.

Alla kvaliteter är optimerade för formsprutning.


CALIBRE™ Polycarbonat (PC)

Trinseo tillverkar särskilt ren CALIBRE™-polykarbonat i produktionsenheten i Stade (D). Under de senaste åren har kvaliteten när det gäller öppenhet, gulhet och konstant viskositet förbättrats genom kontinuerlig optimering av tillverkningen. Tillverkningen sker renrum och enligt GMP.

Kvaliteter för medicinska tillämpningar:

 • CALIBRE™ 2060-SERIES - lämplig för sterilisering med ånga och etylenoxid
 • CALIBRE™ MEGARAD™ 2080-SERIES - lämplig för gammastrålning och elektronstrålning
 • CALIBRE™ 5000-SERIES – förening av medicinsk kvalitet med 10 eller 20 procent glasfiber


MAGNUM™ ABS (Akrylnitril Butadien Styren)

MAGNUM™ ABS tillverkas via unik masspolymerisation som ger många fördelar:

 • Utmärkt vit grundfärg
 • Färgsättning med lägre dos av masterbatch
 • Lågt flyktigt innehåll jämfört med emulsion-ABS
 • Betydligt bredare bearbetningsfönster jämfört med emulsion-ABS
 • Unik stabilitet för egenskaperna parti-för-parti

MAGNUM™ 8391 MED uppfyller den medicinska industrins krav på biokompatibilitet, kemisk beständighet och steriliseringsalternativ, och omfattande regelverkskrav.


EMERGE™ blandningar (PC/ABS och PC/PET)

EMERGE™-blandningarna från TRINSEO är särskilt framtagna för att uppfylla kraven från tillverkare av medicinteknisk utrustning och höljen.

Kvaliteter för medicinska tillämpningar:

 • EMERGE™ 7000 (PC/ABS) SERIES – goda flödesegenskaper, färgbarhet, UL 94 HB eller V0
 • EMERGE™ 9000 (PC/PET) SERIES – kemisk beständighet, hög styvhet, UL 94 HB eller V0


STYRON™ MED Polystyren (PS)

STYRON™ 2678 MED PS har många fördelar jämfört med standardpolystyren:

 • Kan användas för flera olika tillämpningar, från petriskålar till pipetter och förpackningar
 • Högt flöde och god styvhet
 • STYRON™ MED uppfyller den medicinska industrins krav på biokompatibilitet, kemisk beständighet och steriliseringsalternativ, och omfattande regelverkskrav.
 • Sammansättningslås erbjuds


ARNITEL® TPC (COPE, TPE-E)

Arnitel® TPC, en termoplastisk elastomer, har en unik kombination av egenskaper: 

 • Utmärkt utmattnings- och krypbeständighet
 • Hög värmebeständighet
 • Kemisk beständighet
 • Lättbearbetad
 • Bra vidhäftning till PVC samt ABS, PC och PBT 

Denna kombination av egenskaper gör Arnitel® till ett utmärkt val för tekniska delar med komplicerad design. 

De medicinska kvaliteterna har testats med avseende på biokompatibilitet och har tillverkats enligt GMP-reglerna.

Kvaliteter för medicinska tillämpningar:

 • Arnitel E Series – sampolyesterbaserad TPE, Shore D 25 till Shore D 70


ARNITE® PBT

Arnite® PBT är en materiallösning för tekniska precisionskomponenter som kräver utmärkta mekaniska egenskaper och stor måttstabilitet.

Arnite® T06 202/A av PBT-kvalitet lämpar sig för strålningssterilisering och skiljer sig från övriga PBT:er på marknaden tack vare:

 • Hög renhet
 • Lågt extraherbart och utlakbart innehåll 
 • Stor homogenitet mellan olika satser 


Selenis SAFE (PET sampolyester)

Selenis SAFE-sampolyestrar har glasliknande transparens och hög brottgräns. De är den idealiska lösningen för artiklar med tunna väggar, till exempel kanyler och blodprovsrör. 

 • Överlägsen klarhet – före och efter sterilisering
 • Sterilisering med gammastrålning, elektronstråle och etenoxid utan att missfärgning
 • Utmärkt slagtålighet
 • Lättbearbetad
 • Snabbare cykeltider
 • Kemisk beständighet
 • Fri från BPA och styren

Kvaliteter för medicinska tillämpningar:

 • Selenis SAFE FT104 – för transparenta tillämpningar med tunna väggar
 • Selenis SAFE TT100 – högre produktivitet tack vare snabb kylning