Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

PE - polyeten

Polyeten (PE) är en av de mest använda plasterna i världen och återfinns i många olika branscher, segment och tillämpningar. PE gör att livsmedel kan förpackas ekonomiskt med längre livslängd, kemikalier kan transporteras och distribueras säkert, rent vatten kommer till hela befolkningen, nya bilar skyddas mot repor och används på otaliga sätt i vardagslivet.

Polyeten – kemisk formel.

Polyeten (PE) tillverkas i många olika former och med många olika produktegenskaper vilket gör att det har en stor mängd olika användningsområden.

Polyetenprogrammet omfattar allt från standardkvaliteter till special- och funktionella varianter.

LDPE, (lågdensitetspolyeten), som tillverkas med tubular eller autoklavteknik levereras med standard- (0,918-0,925 g/cc) och mellandensitet (0,930-0,940 g/cc) tillsammans med mycket låga gelnivåer.LDPE omfattar högeffektiva kvaliteter som lämpar sig för samtliga extruderings- och formsprutningstekniker och finns i varianter som uppfyller livsmedels- och läkemedelsstandarder.

LLDPE (linjär lågdensitetspolyeten) C8 okten, C6 hexen, and C4 buten. LLDPE finns i höga (upp til 0,941 g/cc) och ned till mycket låga densiteter (0,905 g/cc). LLDPE (linjär lågdensitetspolyeten) används inom extrudering, filmblåsning, roto-gjutning, formsprutning för livsmedelsförpackningar, frysvaror, golvvärmerör, sträckfilm, kostmetika samt rörförpackningar till läkemedelsindustrin.

HDPE (högdensitetspolyeten); bimodala och unimodala till filmblåsning-, formblåsnings-, formsprutnings- eller andra extruderingsprocesser. Det finnsHDPE- kvaliteter med UV-stabilisering och certifikat som uppfyller UN-standarder för formblåsta kemikaliebehållare.

Plastomerer som används för att modifiera PE eller PP och förstärka egenskaper som t.ex. tätning, slagseghet eller mjukhet. Plastomererna finns i en mängd olika kvaliteter, densiteter och sammonomerer (eten-okten eller butenbaserade polymerer).

Funktionella polymerer som t.ex. EEA (etenetylakrylat), EAA (etenakrylsyra), MAH (maleinanhydrid) skapar bidning till andra polymerer som t.ex. EVOH (etenvinylalkohol) eller polyamidbarriärlager i extruderingsprocessen. Dessa tillsatsämnen skapar en stark och pålitlig bindning också till andra substrater i olika samextruderingsprocesser EEA kan också användas i vattenbaserade dispersioner eller smälttillämpningar (förutom i metallocenbaserat polyolefint smältlim).

EVA (etenvinylacetat) till skum-, extruderings- eller smältlimstillämpningar.

Polyeten kan delas upp i tre olika grupper:

 • Standardpolyeten
  • LDPE - lågdensitetspolyeten
  • HDPE - högdensitetspolyeten
  • MDPE - mellandensitetspolyeten
  • LLDPE buten C4 – linjär lågdensitetspolyeten
 • Högpresterande polyeten
  • LLDPE okten C8 – linjär lågdensitetspolyeten
  • LLDPE hexen C6 – linjär lågdensitetspolyeten
  • VLDPE okten C8 – polyeten med mycket låg densitet
  • VLDPE hexen C6 – polyeten med mycket låg densitet
  • mLLDPE okten C8 – metallocen linjär lågdensitetspolyeten
 • Special- och funktionell polyeten
  • EEA – etenetylakrylat
  • EAA - etenakrylsyra
  • MAH – malein anhydrid
  • EVA – etenvinylacetet
  • Plastomerer och elastomerer (eten- resp. propylenbaserade)

Vanliga användningsområden för standarkvaliteter av polyeten:

 • Plastkassar
 • Krymphuvar
 • Industrifilm
 • Förpackningsmaterial i allmänhet
 • Behållare till materbatch (förrådsblandning)
 • Lock
 • Backar

Vanliga användningsområden för högpresterande polyetenkvaliteter:

 • Lamineringsfilm
 • Tätningsmedel
 • Plastfolie
 • Frysvaruförpackningar
 • golvvärmerör
 • Ojetankar
 • Kosmetikarör

Vanliga användningsområden för special- och funktionella polyetenkvaliteter:

 • Lim till barriärlager i livsmedelsfilm
 • Starka tätningslager för snabba förpackningsanläggningar
 • Pappers- och aluminiumbeläggning
 • Exklusiva smältlim