Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

PVDF - polyvinylidenfluorid

PVDF (polyvinylidenfluorid, eller polyvinylidifluorid) är en ytterst inert specialtermoplastisk fluorpolymer. PVDF framställs genom polymerisation av vinylidendifluorid.

PVDFresiner levereras i form av pellets för enkel bearbetning t.ex. inom blandning, formning och extrudering som en standardmässig termoplastisk polymer och som fint pulver för att framställa lösningar, processhjälptillsatser och till rotogjutning.

Föremål som tillverkas av PVDF med formsprutning eller extrudering används allmänt inom långtidshantering/förvaring av aggressiva kemikalier. PVDF är kemiskt beständigt mot halogener (klorin, bromin, fluorin, jod) samt frätande syror också vid höga temperaturer. Som kabelhölje kan PVDFresin användas vid arbetstemperaturer upp till 175oC med naturliga flamhärdiga egenskaper.

PDVF – kemisk formel.

Arkema är världens största [b]PVDFtillverkare. Tillverkningsanläggningar finns i USA, Frankrike och Kina. Arkema tillverkar såväl homopolymera som sampolymera former under varmärkena Kynar® och Kynar Flex®.

Tillverkningen av Kynar® polyvinylidenfluorid (PVDF) inleddes 1965 och inriktades på tillämpningar inom kemikaliehantering, kabelisolering och kabelhöljen. Kynar® PVDF har blivit ett givet val för många högpresterande tillämpningar.

Kynar Flex® PVDF började säljas på 1980-talet som ett material med liknande egenskaper som Kynar®, men med större flexibilitet ifråga om nya tillämpningsbehov.

PVDF – huvudsakliga egenskaper

  • Lättbearbetade i egenskap av standardtermoplastiska polymerer
  • Hög kemikaliebeständighet också vid höga temperaturer
  • Naturligt flamhämmande
  • Exceptionell UV- och strålningsstabilitet
  • Mycket låg mikrobiologisk fästbenägenhet
  • Nötningsbeständighet

Ovanstående egenskaper gör att PVDF kan användas till följande:

  • Formsprutning: PVDF lämpar sig för tillverkning av delar till kemi- och kärnkraftindustrin samt inom läkemedel, mat och dryck samt el- och bilindustrin.
  • Rör och slang: PVDF används till enkel- och flerlagerkonstruktioner inom läkemedels-, dryckes-, kemi- och bränslehanteringstillämpningar.
  • Ytbeläggning: PVDF är en enastående resin som lämpar sig för en mängd olika ytbehandlingar. Olika kvaliteter är t.ex. avsedda för dispersions-, upplösnings- och sprutmetoder inom ytbehandling. De resulterande materialen lämpar sig för bygg-, bil-, industri-, farmakologi- och halvledartillämpningar.
  • Polymerbearbetningshjälpmedel; PVDFbaserade tillsatser avsedda som hjälp vid extrudering av termoplastiska resiner. PVDF PPA kan användas till filmblåsnings-, filmgjutnings, formblåsnings-, lednings och kabelhöljen, slang- och rörextrudering samt extruderade fiberprocesser.
Vi erbjuder: