Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används
Dow

The Dow Chemical Company

Dow Chemical Company som grundades 1897 av Herbert H. Dow är ett av de äldsta och idag det näst största kemiföretaget i världen. Dow startade sin första plasttillverkning 1935 (Ethocel etylcellulosa) och 1937 tillverkning av polystyren.

Idag är Dow verksamt i 160 länder i flertalet fastställda högtillväxtsektorer som t.ex. elektronik, vatten, energi, ytbehandling och jordbruk. 2011 uppgick Dows årliga försäljning till 60 miljarder USD och företagets anställda till ung. 52 000 personer världen över. Dow tillverkar fler än 5 000 produkter på 197 platser i 36 länder runt hela världen.

Dows största tillverkningsanläggning ligger i Freeport i Texas. Dow Chemical Company har bedrivit verksamhet i Europa sedan 1952. 1974 öppnade Dow sitt europahuvudkontor i Horgen i Schweiz. Idag ligger Dows största anläggningar för plasttillverkning i Spanien, Nederländerna, Belgien och Tyskland. Tekniska centra finns i Horgen i Schweiz samt Tarragona i Spanien och sysslar med utvecklings- och kundsupport.

Dow sålde nyligen sin styrenverksamhet till bolaget TRINSEO och polypropylentillverkningen till BRASKEM. Dows huvudverksamhet är numera inriktad på performanceproduktsegmentet och har delats upp i flera avdelningar.

Performanceplastsegmentets uppdelning inom Dow:

 • Dow Elastomers
  • Engage samt Versify polyolefinelastomerer
  • Infuse olefinisk blocksampolymer
  • Affinity GA ® smältlim metallocen polyolefin
  • Nordel® EPDM
 • Dow Electrical and Telecommunications
  • Dow Wire&Cable products
  • Dow Endurance®
 • Dow performanceförpackningar
  • Okten- och hexenbaserade polyetylener Dowlex ®, Elite ®, Attane®
  • Affinity® polyolefinisk plastomer tillverkad med Dows Insite® teknik
  • DOW LDPE
  • DOW HDPE
 • Dow Hygiene and Medical

RESINEX samarbete med Dow grundar sig på ett grundläggande samarbete i Europa (inkl. Turkiet) när det gäller distribution av Dows plastmaterial. RESINEX som bildades i början av 90- talet i Beneluxländerna är idag huvudsaklig europeisk samarbetspartner för distributionen av Dows plastmaterial med kontor över hela Europa, lokala säljkårer och lageranläggningar.