Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används
Equate

Equate Petrochemicals

Kuwaitbaserade EQUATE Petrochemicals grundades 1995 som ett samriskföretag mellan PIC (Petrochemical Industries Company), Dow (The Dow Chemical Company), BPC (Boubyan Petrochemical Company) samt QPIC (Qurain Petrochemical Industries Company).

I detta samriskföretag, Equate, sammanförs Dows avancerade teknik med Kuwaits goda tillgångar på råmaterial. Kombinationen ger Equate stora fördelar ifråga om materialkvalitet och ekonomi.

EQUATE har en helintegrerad verksamhet med tillverkning av ca 5 miljoner ton högkvalitativa petrokemiska produkter. Därav utgör ungefär 825 000 ton LLDPE C4 (linjär lågdensitetspolyeten) och HDPE (högdensitetspolyeten) för blåst filmextruderings- och formblåsningsbranschen.

Equates produktporfölj består av:

  • Eten
  • Polyeten (PE)
  • Etenglykol
  • Polypropylen (PP)
  • Styrenmonomer
  • Paraxylen
  • Tunga aromater
  • Bensen

Equate marknadsför sina produkter i Mellanöstern, Asien, Afrika och Europa.

RESINEX och EQUATE kan utnyttja kombinationen av Equates höga kvalitet och effektiva tillverkning av polyetylen med RESINEX omfattande nät av försäljningskontor och lokala lageranläggningar.