Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används
Total Petrochemicals

Total Petrochemicals

TOTAL som är ett av de ledande oljebolagen, är resultatet av ett samgående mellan två franska företag (Elf och Ato) samt det belgiska PetroFina.

Totals petrokemiska division tillverkar baskemikalier (eten, propylen och styren) samt konsumentpolymerer (polyeten, polypropylen samt polystyren) med utgångspunkt från dessa baskemikalier.

Total Petrochemicals har en omsättning på mer än 10 miljarder EUR och ca 6 000 anställda.

Total Petrochemicals verksamhet är uppdelad på tre divisioner:

  • Baskemikalier (olefiner, C4 cuts och aromämnen)
  • Polyolefiner (polyeten, polypropylen, Lumicene)
  • Styrenplaster (styren, polystyren)

Total Petrochemicals använder sig av kolvätederivat (nafta, butan och destillat) som huvudsakligen tillverkas inom Totalkoncernen för sin plasttillverkning.

Total Petrochemicals har 21 produktionsanläggningar i Europa, USA, Asien och Mellanöstern. Total Petrochemicals största fabriker i Europa ligger i Antwerpen och Feluy i Belgien. Feluy är den största integrerade polypropylentillverkningsanläggningen i Europa med 1,2 miljoner ton

Total Petrochemicals har sex F&U-centra och polymerer förnyas och uppdateras kontinuerligt.

Total Petrochemicals medverkar i Futerroprojektet som innebär tillverkning av PLA (polylaktid) av biomassa.

2011 introducerade Total Petrochemicals Lumicene som är en serie PE- och PP- produkter som grundar sig på metallocen katalysatorteknik med enastående transparens.