Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

POP AFFINITY® polyolefinplastomerer (POP) – Flexibla förpackningslösningar

Tillverkare: Dow
Polymertyp POP

När det gäller förpackningar efterfrågar kunderna material med hög prestanda samtidigt som det finns behov för kostnadseffektiva lättbearbetade lösningar. Med AFFINITY® Polyolefinplastomerer (POP) kan du tillgodose dessa krav.

AFFINITY® ger mycket bra vidhäftning vid både höga och låga temperaturer. De är extremt lättbearbetade och färglösa, vilket ofta är mer lockande för kunderna. Dessa innovativa polymerer utnyttjar INSITE™-teknologin för att ge låg kristallinitet och dessutom låg molekylärvikt.

Allmän information

De viktigaste Affinity®-funktionerna inom cast och blåst film är:

 • livsmedelsförpackningar som kostar mindre
 • låg kristallinitet och låg molekylärvikt
 • mycket bra vidhäftning vid höga eller låga temperaturer för säker paketering
 • mycket bra tätningsförmåga, tätningsskikt med hög varmförseglingstemperatur och låg förseglingstemperatur för snabb paketering på löpande band
 • mycket lättbearbetad
 • låg genomsläpplighet av smak och luft
 • mycket bra optik
 • blandningar som är flexiblare och hållbarare

Typisk användning för AFFINITY® POP är plastfolie för kött, ost, färskskuret, torkade livsmedel (ex. kex, kakor, flingor eller kakmixer) och stående påsar som kräver mycket bra tätning, bra optik, mycket bra organoleptiska egenskaper, syregenomsläpplighet eller exceptionell seghet.

Affinity® GA

AFFINITY® GA för smältlim

AFFINITY® GA polyolefinplastomerer (POP) är en serie polymerer baserade på metallocen katalys och process (INSITE™-teknologi) med god effekt, bra bearbetningsmöjligheter och fördelar för slutkunden jämfört med EVA (etylenvinylacetat).

Med hjälp av dessa polymerer kan du försluta kartonger och limma ihop material vid olika temperaturer och slippa lukt, gelbildning, maskinslitage och negativa färgeffekter som EVA- baserade smältlimmer kan medföra.

AFFINITY® GA POP har låg densitet och låg viskositet och det ger därför bättre smältlimsegenskaper, exempelvis trevligare utseende och bra vidhäftning av många olika material. Kan användas för att försegla askar och kartonger, tillverka flerskiktsstrukturer, ovävda strukturer samt förpackningar för mat och dryck.

AFFINITY® GA POP ger bra värmestabilitet med längre brukstid och minskad gelbildning, vilket innebär färre stopp för underhåll. Den stabila viskositeten gör materialet jämnare och det blir lättare att lägga på smältlimmet med exakt kontroll av dropparnas eller strängarnas storlek och placering.

Andra fördelar:

 • Ökad brukstid och minskat slitage på bindemedlet = så mycket som 15-40 % lägre kostnad beroende på användning.
 • Det bildas inte trådar = snyggade förpackningar, minskad arbetskostnad, minskad tid för driftstopp, minskat spill.
 • Lite färg = snyggare förpackningar.
 • Det bildas mycket lite gel och kol = utrustningen behöver inte rengöras så ofta på grund av renare filter och munstycken = minskad tid för driftstopp.
 • Hög råhållfasthet = Hög tillverkningshastighet och minskat spill.
 • Snabb inställning under kompressionscykeln = hög tillverkningshastighet och minskat spill.
 • Hög fogstyrka = förpackningarna håller bättre (dragprov).
 • Stabil viskositet = mycket god kontroll av viskositeten vilket leder till exakt kontroll av droppens/strängens storlek och placering.
 • Hög fogstyrka i olika temperaturer = förpackningarna håller bättre (dragprov som en funktion av temperaturen, SAFT & PAFT-tester).
 • Fäster vid många olika material = flexibilitet, minskat spill, minskad kostnad.
 • Minskad lukt ger en miljövänlig arbetsplats, ren drift och minskat slitage av utrustningen och minskad tid för driftstopp.

Det finns för närvarande två typer: AFFINITY® GA 1950 – designad för alla standardanvändningstemperaturer (175°C) och användning vid hög värme, AFFINITY® GA 1900 – designad för smältlim med låg appliceringstemperatur (LATHM 120°C -135°C).

Notera även INFUSE® (OBC) för tryckkänsliga limlösningar (PSA).

Datablad

Laddar … vänta