Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

ExxonMobil™ polypropylen (PP) – Medicinska kvaliteter

Tillverkare: ExxonMobil
Polymertyp PP compounds

Polypropylen har använts länge inom vård- och läkemedelsindustrin. Det är ett mångsidigt material med hög renhet och kemisk stabilitet som gör det till en förstahandslösning för medicinska tillämpningar.

ExxonMobil™ är en erfaren tillverkare av polypropylen som passar formsprutade delar för användning i medicinsk utrustning och läkemedelsförpackningar.

Allmän information

ExxonMobil™ tog över fabriken Hoechst i Lillebonne och homopolymertypernas innehåll har inte ändrats på över 30 år. Utbudet består av två homopolymerer och en random copolymer.

Alla klasser har nödvändiga medicinska certifikat och dessa kan beställas på begäran hos ditt lokala Resinex-kontor. Alla klasser ska genomgå nödvändig riskbedömning innan de godkänns för användning.

Utbud

Tre medicinska typer för ExxonMobil™ PP finns:

  • ExxonMobil™ PP1013H1 – homopolymer, MFI 7,5
  • ExxonMobil™ PP1014H1 – homopolymer, MFI 16
  • ExxonMobil™ PP9074MED –random copolymer, MFI 24

Homopolymertyperna, ExxonMobil™ PP1013H1 och PP1014H1 är specifikt designade för läkemedelsmarknaden och typiskt användning är medicinsk utrustning som sprutor, inhalatorer och pumpar samt förpackningar som exempelvis dosor och dispensers. Ytterligare användningsområden är laboratorier och diagnos. Dessa typer kan, i enlighet med industrins specifika krav på god hygien, steriliseras med hjälp av ånga eller etylenoxid.

ExxonMobil™ PP9074MED polypropylen är en slumpartad copolymer med bra flödesegenskaper och hög klarhet, vilket gör materialet lämpligt för diagnos, sprutor och liknande medicinsk utrustning. Denna typ är också designad för att stå emot hög energistrålning, exempelvis gammastrålning, som ofta används för sterilisering av formsprutade delar.