Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

ForTii™

Tillverkare: DSM
Polymertyp PPA, PA4T
DSMs EP ForTii® MX material, är nästa generations PPA, ett material som lämpar sig för metallersättning. Produkterna lanserades av DSM 2016. Detta är renaPPA compounds, och inte blandningar. Materialen har mycket goda egenskaper på över och under glasomvandlingstemperaturen

Allmän info

De mestutmärkandeegenskapernaförForTii® MX jämfört med vanlig PPA är:

  • Högre smälta temperatur och bättre värmetålighet (325oC and 303oC)
  • Betydligt bättre temperaturtålighet över glasomvandlingstemperaturen
  • Mycket hög slagseghet
  • Isotropiskvärmeutvidgning
  • Låg termisk expansion

SmältatemperaturochHDT förForTii® ochstandard PA6T/6:

Impact resistance for different high heat polymers
Slagseghetförolikahögtemperaturplaster:
Melt Temperature and HDT of ForTii

The ForTii® MX passarför en rad olikaapplikationsområdensom tex. Kåporochtekniskadetaljersomkräver dimensions stabilitet, till exempelinombilindustrin.

I den kemiskaindustrin, ärdetmaterilats högatemperaturresistens and utmärktakemiskaresistens spelar en viktig roll.

Datablad

Laddar … vänta