Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

RILSAN® PA11 – Naturligt stark

Tillverkare: Arkema
Polymertyp PA 11

Rilsan® PA11 är en unik, biologiskt baserad polyamid med hög prestanda som tillverkats av förnybara ricinfrön. Materialet är mycket mångsidigt, säkert och hållbart för högteknologiska användningsområden.

Rilsan® PA11 används för de mest krävande områden och har en kombination av egenskaper som kemisk resistens, värmeresistens och mekanisk resistens och medger en unik mångsidighet vad gäller design och bearbetning.

Allmän information

Rilsan® PA11 har genomgått kontinuerlig utveckling av Arkema under över femtio år och är en förebild bland polymerer när det gäller prestanda.

RILSAN® PA11, viktiga egenskaper:

 • Låg densitet: ersättning för metall eller gummi
 • Kemisk resistens mot bränsle, olja, gas, vatten, lösningsmedel och industriella vätskor
 • Låg fuktupptagning: dimensionsstabilitet, jämna egenskaper (torrt eller vått)
 • Mekanisk resistens: bra slagtålighet, töjning, nötningsbeständighet, tryckbärande egenskaper för rör osv.
 • Dessutom flexibilitet, formbarhet och elasticitet
 • Mycket bra åldersbeständighet, hållbarhet osv.
 • Stort funktionsområde: från -60°C upp till +150°C
 • Bearbetning: Typer avsedda för olika processer
 • Lågt genomträngande för bränsle, gaser osv.

Vattenabsorption

Rilsan® PA11 absorberar något mer fukt än PA12

 • I vatten i jämnvikt: PA11 = 1,9 % och PA12 = 1,6 %
 • Vid 23°C, 50 % relativ fuktnivå i jämvikt : PA11 = 0,9 % och PA12 = 0,7 %

Jämfört med PA6 eller PA66 är vattenabsorptionen dock mycket låg och dimensionsstabiliteten bättre.

Vattenabsorption (%) för olika polyamider

 • Värmestabilitet

Rilsan® PA11 har bättre värmestabilitet än Rilsamid® PA12 och kan användas kontinuerligt vid 125°C under vissa förutsättningar. Dessutom tål materialet återkommande topptemperaturer på 150°C.

Det klarar även av låga temperaturer och behåller sin slagtålighet vid -40°C. För extrema klimatvillkor finns en specifik klass som tål temperaturer ner till -60°C. Rilsan® PA11 är den enda polyamiden i världen som fungerar i sådana tuffa miljöer.

Draghållfasthet

Rilsan® PA11 har mycket goda mekaniska egenskaper i ett stort temperaturområde. Det har hög brottöjning och hög dragbrottgräns och sträckgräns.

Det är en av de hårdaste polymererna och används därför mycket till konstruktion.

Böjmodul

Rilsan® PA11 finns i många styvheter. Modulerna varierar från 1200 MPa för icke mjukgjorda klasser och 150 MPa för mjukgjorda klasser. Genom att tillsätta fyllnadsmedel (glasfiber, kolfiber osv.) kan man öka modulen upp till 8000 MPa.

Vid torra förhållanden har PA 6 och PA 6.6 betydligt högre styvhet än Rilsan® PA11. Efter absorption av fukt förblir dock Rilsan® PA11:s böjegenskaper relativt stabila.

Slagtålighet

Rilsan® PA11 uppvisar mycket bra slagtålighet vid rumstemperatur och vid mycket låga temperaturer. Den har betydligt högre säkerhetsfaktor än Rilsamid® PA12. Vid charpyprov i -30°C är Rilsan® PA11 dubbelt så elastiskt som Rilsamid® PA12.

Kemisk resistens

Rilsan® PA11 har en perfekt balans mellan polyamidernas resistens mot fett och kolväte och polyolefinernas resistens mot syror, baser och salter.

Den mycket goda kemiska resistensen hos Rilsan® PA11 visas både genom den höga dimensionsstabiliteten under tuffa förhållanden och genom att polymerinnehållet inte försämras. Dessutom har Rilsan® PA11 större resistens mot kolväten än Rilsamid® PA12, vilket gör det till ett perfekt material för mycket krävande användning inom olje- och gasindustrin.

Rilsan® PA11 har mycket god resistens mot oljor, hydraulvätskor och bränslen.

Mycket låg genomtränglighet

Generellt sett ger Rilsan® PA11 bättre tätning mot gaser och vätskor än annat flexibelt termoplast eller gummi. Det är exempelvis dubbelt så tätt mot bränslen och kolväten som PA 12.

Användning

Typiska användningsområden för Rilsan® PA11:

 • Transport
  • reglagevajer för motorhuv och bagagebox
  • vajer för värme- och kylsystem
  • snabbkopplingar
  • bränslerör
  • rör för köldmedium
  • clips
 • packningar, rör och filmer
  • pneumatiska rör hydraulrör
  • filmer för livsmedel
  • rör till fatöl
 • Inom medicin industrin
  • katetrar
  • blodpåsar
  • sprutor
 • El- och elektronik
  • telefonkabelhölje som motstår termitangrepp
  • kabelhölje (med halogenfritt flamskydd)
  • telefonvajerhöljen
  • buntband för kablar
 • Industrin
  • flexrör för vatten
  • mekaniska fästen för gasrör
  • gasmätar- och vattenmätarutrustning
  • Toppskikt på skidor
  • slitsula för cykel- och fotbollsskor samt längdåkningspjäxor
  • ramband till tennistracket

Utbud

Datablad

Laddar … vänta