Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

PA4.6 STANYL®

Tillverkare: DSM
Polymertyp PA 4.6

Stanyl® (polyamid 4.6) är DSM:s värmebeständiga polyamid. Stanyl® används i krävande tillämpningar inom fordonsindustrin och i el- och elektronikindustrin, men den uppfyller även många andra tillämpningskrav.

Allmän information

Stanyl® är en alifatisk polyamid som bildas genom polykondensationen av 1,4-diaminobutan och adipinsyra. Även om det finns likheter mellan molekylstrukturen för Stanyl® och den för PA6.6 eller PA6, så resulterar det högre antalet amidgrupper per given kedjelängd och den mer symmetriska kedjestrukturen hos Stanyl® i en högre smälttemperatur på 295 °C, en högre kristallinitet och en snabbare kristallisationstakt.

Molekylstruktur

Typiska egenskaper

Varför är PA4.6 Stanyl® så speciellt?

 • Höga amid/metylen-förhållandet: hög smälttemperatur, 295 °C
 • Symmetriska polymerstrukturen:
  • Hög kristallisationstemperatur, 265 °C
  • Hög kristallisationstakt (mycket små sfäruliter), vilket förklarar den höga robustheten och de korta cykeltiderna
 • Hög kristallinitet (70-80 %) vilket förklarar:
  • Hög styvheten över Tg
  • Låg nivån av krypning över Tg – utmärkta utmattningsegenskaper – god värmebeständighet
  • Utmärkt nötningsbeständighet
 • Alifatisk struktur: goda flödesegenskaper

De utmärkta egenskaperna hos Stanyl® ger viktiga fördelar för kunden, som minskade kostnader, längre livstid och högre tillförlitlighet.

PA4.6 Stanyl® överbryggar klyftan mellan konventionella konstruktionsplaster som PA6, PA66, PBT och PET, och exotiska material som LCP, PPS och PEEK.

Fördelarna för både tillverkare och slutanvändare inkluderar:

 • Beständighet mot höga temperaturer.
 • 30 % produktivitetsförbättring genom formsprutningsprocessen.
 • Ökad designfrihet tack vare de utmärkta mekaniska egenskaperna och de goda flytegenskaperna.
 • Ekonomisk, säker och praktisk bearbetning tack vare användningen av vattenuppvärmda formar.
 • Ingen efterbearbetning tack vare avsaknaden skäggbildning i delningsplan.
 • Inget verktygsbyte nödvändigt vid växling från PA6, PA66 eller polyestrar

Sortiment

Stanyl®-Sortiment
Stanyl®-materialOfylldaGF-förstärkta% GF
Utan flamskydd (HB eller V-2) TW341 TW200F3 15
TW363 TE200F6 30
  TW200F6 30
  TW200F8 40
  TW241F10 50
Flamskydd (V-0) TE350 TE250F6 30
  TE250F8 40
  46HF5040 40
Nötningsbeständighet och låg friktion TW371 TW271F6 30

Datablad

Laddar … vänta