Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

REACH

REACH, Europaparlamentets och Rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och dess inverkan på framtida tillgång på kemikalier är en viktig fråga för RESINEX, våra leverantörer och våra kunder. REACH började gälla 2007-06-01 med en genomförandefas som pågår ytterligare 10 år. Samarbete med leverantörssidan krävs nu och framöver.

Vår första prioritet var att uppfylla lagbestämmelser under REACH och att se till att tillgången på material till våra kunder inte avbryts. Därför har RESINEX haft en intensiv diskussion med sina leverantörer för att ta reda på deras avsikter när det gäller förhandsregistrering och registrering av ämnen som används vid tillverkning av material som de levererar till oss. Vi kommer att fortsätta med denna utvärdering för att identifiera eventuell inverkan som REACH har på produkttillgången i vårt produktutbud.

Ladda ned bifogade uppdaterade dokument med information om aktuell REACH-status.

Kunder får gärna kontakta oss direkt på reach@resinexgroup.com för ytterligare information.