Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

OBC INFUSE™

Tillverkare: Dow
Polymertyp OBC

INFUSE™ olefinblock-copolymerer (OBC) är polyolefiner med växelvisa block med hårda (hög styvhet) och mjuka (högelastomeriska) segment. Blockstrukturen i OBC ger överlägsen prestanda i balansen mellan flexibilitet och värmetålighet i jämförelse med random polyolefin-copolymerer.

INFUSE™ OBC har plaster för många olika tillverkningsprocesser och skapar därmed massor av nya möjligheter för bearbetare och bidrar till nya produkter, nya användningsområden och nya marknader.

Allmän information

INFUSE™ olefinblocksampolymerer (OBC) har flera unika egenskaper i jämförelse med nu tillgängliga polyolefinelastomerer (POE), exempelvis bättre balans mellan flexibilitet och hög temperaturresistens, snabbare bearbetning på grund av högre kristalliseringstemperatur, bättre elastisk töjnings- och sättningsegenskaper vid rumstemperatur och höga temperaturer samt förbättrade nötningsegenskaper.

Dessa fördelar gör INFUSE™ OBC till ett mycket bra alternativ för många flexibla polymerer som styrenblocksampolymerer (SEBS, SIS och SBS), etylenvinylacetat (EVA), flexibel polyvinylklorid (f-PVC), termoplastiska vulkanisat (TPV), flexibla polyolefiner och utvalda elastomerer med tvärbindningar.

INFUSE™ 9807 och 9817 fungerar också som alternativ tillverkning för tryckkänsliga limmer (PSA).

Datablad

Laddar … vänta