Resinex använder cookies och andra liknande teknologier på sin hemsida för att bättre förstå vad du är intresserad av och för att kunna erbjuda dig rätt information. Genom att använda Resinex hemsida godkänner du användandet av cookies. Lär dig mer om cookies och hur dom används

DOW ENDURANCE™

Tillverkare: Dow
Polymertyp HD PE, LD PE, LLD PE, PP compounds

DOW ENDURANCE™-familjen består av halvledande och isolerande material för tillverkning av kablar för mellanspänning (MV), hög spänning (HV) och extra hög spänning (EHV) som ska fungera under många år.

Allmän information

Mellanspänning

Globalt sett finns över 3 miljoner kilometer underjordiska MV-kablar på 15 kV i drift tillverkade med isolering av DOW ENDURANCE™ MV 4202 tvärbunden polyetylen (TR-XLPE). Test av denna nedgrävda kabel visar att slitaget efter 25 år är mycket litet och att den förväntade livslängden är över 40 år.

Fördelar med DOW ENDURANCE™ MV 4202:

 • Mycket god balans mellan kostnad och funktion med mer än 25 års bevisad effektiv användning
 • Pålitligare distributionssystem och mycket låga livscykelkostnader
 • Längre livslängd för kablarna, lägre utbyteskostnader, låga dielektriska förluster
 • Förenklad kabeldesign som bidrar till optimerade systemkostnader
 • Rena, driftsäkra, oföränderliga material
 • Kabeltillverkning, installation, drift och diagnostik fungerar på samma sätt som för XLPE

Hög spänning

DOW ENDURANCE™ HV/EHV-material har använts globalt för kablar från 69 kV till 500 kV i över 10 år. Dow Wire & Cables superrena tillverkning, förpackning och logistik ger kabeltillverkare och samhället många år med hållbar och pålitlig underjordisk kabelfunktion utan rädslan för kontaminering som kan leda till kabelfel.

Underjordiska kablar har erkänt tekniska fördelar och jämn funktion med:

 • Uppemot 30 procent lägre effektförlust
 • Bättre skydd mot yttre faktorer som väder och vind, vandalisering osv.
 • Påverkar inte miljöbilden. Innebär vackrare omgivning jämfört med luftburna ledningar
 • Tar mindre plats och snabbare godkännande vid installation
 • Lägre utsändning av elektriska fält och buller
 • Lägre underhållskostnader på kort och lång sikt än luftburna ledningar

Utbud

Datablad

Laddar … vänta